سیاسی

ورزشی

سلامت

جهان

آبله میمونی قابلیت تبدیل شدن به «پاندمی» را دارد؟

آبله میمونی قابلیت تبدیل شدن به «پاندمی» را دارد؟

ایسنا نوشت: یک اپیدمیولوژیست با اشاره به وضعیت ابتلا و نحوه پیشگیری از بیماری آبله میمونی و با بیان اینکه به نظر می‌رسد در مقابل آبله میمونی هم باید آماده و هوشیار بود، گفت: البته جای نگرانی به آن شدت نیست و بعید به نظر می‌رسد که قابلیت تبدیل شدن به پاندمی را داشته باشد. ؛

اختلال در سخنرانی سیدحسن خمینی تک تحرک بود یا سرآغاز زنجیره تحرک ها ؟؛

مصونیت آهنین خودسرهای سازماندهی شده

مدیا